Loading...

  • 065-0266-794
  • (+66)65-0255794

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

เผยแพร่ข้อมูลการสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชาวไทย ให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าให้ได้มากที่สุด และสนับสนุนให้คนไทยใช้ของไทย


เป้าหมาย


1.  เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ที่เผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ให้ถึงผู้ที่ต้องการซื้อ
2.  เพิ่มโอกาสในการโฆษณาสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นใหม่และมีรายได้น้อย
3.  สร้างสังคมในการซื้อขายออนไลน์ที่ปราศจากการโกง


ความเป็นมา

ปี 2553 กลุ่มผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ได้มีความฝันที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากจึงได้เลือกที่จะประกอบอาชีพรับราชการ  โดยได้สอบเข้าสถาบันแห่งหนึ่งร่วมกัน  

ปี 2555 กลุ่มผู้ก่อตั้งได้มารู้จัก เนื่องจากได้นอนห้องนอนใกล้กัน และมักจะไปเรียนพร้อมกันเสมอ คณะผู้ก่อต้ัง จึงได้ตั้งกลุ่มไลน์ที่ชื่อ Oggast เพื่อไว้พูดคุยปรึกษากัน

ปี 2556 แอดมินแก๊ส หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาได้ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ก่อตั้งลดน้อยลงไป แต่ต่างคนก็ยังไม่ลืมความฝันที่ที่จะนำความรู้ที่ได้รับมารับใช้ประชาชนและประเทศชาติ

ปี 2559 กลุ่มผู้ก่อตั้ง ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง และได้พูดคุยถึงโลกในความจริงที่ต่างพบเจออยู่ แอดมินแก๊ส ได้อธิบายถึงความแตกต่างของสังคมประเทศอเมริกากับประเทศไทย  ทำให้กลุ่มผู้ก่อตั้ง คิดว่าอาชีพของกลุ่มผู้ก่อตั้งไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมของประเทศไทยได้ เพราะงานที่กลุ่มผู้ก่อตั้งทำเป็นเพียงการลงโทษ หรือเป็นการยุติปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่การแก้ปัญหาที่ท้จริงคือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนในสังคม ได้มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพได้

ปี 2560 แอดมินแก๊ส เรียนจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากอเมริกา จึงได้กลับมาชักชวนกลุ่มผู้ก่อตั้งสร้างเว็ปไซต์ เพื่อโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ อย่างเท่าเทียม แม้จะมีเงินทุนที่ต่างกันออกไป และให้คนไทยหันมาสนับสนุนคนไทยด้วยกัน

© 2021 Pravel Solutions . All rights reserved | Design by PravelSolutions.