Loading...

 • 065-0266-794
 • (+66)65-0255794

เงื่อนไข และข้อตกลง

 • ทางเว็บไซต์และผู้ดูแลไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดพลาดของระบบ หรือการถูกฉ้อโกง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หากผู้ดูแลพบการลงสมัครร้านค้าหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Block ทันที่ที่เห็นสมควร
 • ห้ามสมัครร้านค้าที่มีหัวข้อ หรือ เนื้อหาซ้ำ  ทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Block
 • ห้ามแสดงความคิดเห็นเป็นลักษณะฝากลิงค์ และ Spam เนื้อหา
 • ห้ามแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร สิ่งขัดต่อศีลธรรมหรือกฏหมาย
 • ห้ามสมัครร้านค้าขายซอฟแวร์ ผิดกฏหมายต่างๆ และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ
 • ห้ามลงรูปภาพลามก อนาจาร หรือ ไม่เหมาะสม
 • ห้ามแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรง ความรุนแรง ไม่กล่าวให้ร้ายหรือพาดพิงผู้อื่น หากมีโพสที่ส่อไปในทางกล่าวร้าย รุนแรง พาดพิงผู้อื่น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Block
 • ห้ามแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะ โพส วิจารณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเมือง, ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ห้ามแสดงเนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
 • ห้ามแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะระบบ/การลอบใช้โปรแกรมโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ข้อตกลงในการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพื่มเติมโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

© 2021 Pravel Solutions . All rights reserved | Design by PravelSolutions.